Σετ αντιδραστηρίων µολυβδαινίου, HR, φακελάκια µε σκόνη, εύρος µέτρησης 0,3-40,0 mg/L Mo

Αρ. προϊόντος: 2604100
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του προσδιορισµό του µολυβδαινίου µε τη µέθοδο του µερκαπτό-οξικού οξέος. Για δείγµα 10 mL. Συσκ. των 100.