Μετρητές HQD / Αισθητήρια Intellical

Μετρητές HQD / Αισθητήρια Intellical
Υπάρχουν δεκάδες συσκευές µέτρησης ποιότητας νερού στην αγορά. Γνωρίζουµε ότι αναζητάτε την καλύτερη επιλογή, για να καλύψετε συγκεκριµένες ανάγκες σας για τη διεξαγωγή δοκιµών. Οι εξαιρετικά ανθεκτικοί συσκευές µέτρησης HQD έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν στους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του πόσιµου νερού και των λυµάτων µέγιστη σιγουριά και ευελιξία. Οι φορητές και εργαστηριακές συσκευές µέτρησης HQD χρησιµοποιούν εναλλάξιµα αισθητήρια Intellical και διαθέτουν αυτόµατη αναγνώριση παραµέτρων, απλοποιηµένη µεταφορά δεδοµένων και ευανάγνωστα αποτελέσµατα σε µια µεγάλη οθόνη µε οπισθοφωτισµό.

Αίτηση για περισσότερες πληροφορίες

Φορητοί µετρητές HQD

Rugged portable meters for use in the field and plant.

Επιτραπέζιοι µετρητές HQD

Durable benchtop meters for laboratory use.

Αισθητήρια HQD Intellical

Laboratory and field probes for use with HQD meters.