Χηµικές ουσίες, αντιδραστήρια και προϊόντα αραίωσης µικροβιολογίας

Τα µικροβιολογικά χηµικά είδη και προϊόντα αραίωσης της Hach παρέχουν ευελιξία στους χρήστες στις µικροβιολογικές αναλύσεις. Προσαρµόστε τα µέσα σας όπως επιθυµείτε ή αραιώστε δείγµατα ώστε να ικανοποιήσετε τις ειδικές για κάθε δείγµα απαιτήσεις. Η Hach προσφέρει αποστειρωµένες φιάλες δείγµατος, νερό αραίωσης, χρωµατικούς δείκτες, ρυθµιστικά διαλύµατα, οξέα, αντιδραστήρια, σωληνάρια καλλιέργειας και κόνεις για χρήση στις διαδικασίες µικροβιολογικών δοκιµών. Τα προϊόντα είναι διαθέσιµα για νερό για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, λύµατα, πόσιµο νερό και για άλλες διαδικασίες και υποστρώµατα δειγµάτων. Όλα τα αντιδραστήρια υποβάλλονται σε αυστηρή επιθεώρηση και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας/ποιοτικού ελέγχου (QA/QC) προτού αποµακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50