Ελεγκτής SC200

Ο ελεγκτής γενικής χρήσης SC200 είναι ο πιο ευέλικτος ελεγκτής στην αγορά. Επιτρέπει τη χρήση ψηφιακών και αναλογικών αισθητηρίων, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό, προκειµένου να επιτύχει συµβατότητα µε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα αισθητηρίων. Αντικαθιστά τον ψηφιακό ελεγκτή SC100 και τον αναλογικό ελεγκτή GLI53 της Hach, µε προηγµένες λειτουργίες για διευκόλυνση της χρήσης από το χειριστή. Ο ελεγκτής SC200 µπορεί να διαµορφωθεί έτσι ώστε να λειτουργεί µε δύο ψηφιακές εισόδους αισθητηρίων, δύο αναλογικές εισόδους αισθητηρίων ή ένα συνδυασµό µιας ψηφιακής και µιας αναλογικής εισόδου. Οι πελάτες µπορούν να προσθέσουν µονάδες επικοινωνίας για µια ποικιλία πρωτοκόλλων, συµπεριλαµβανοµένων των Modbus 232/485, Profibus DPV1 και HART.

• Μέγιστη ευελιξία
• Ευκολία στη χρήση και εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα
• Ευρύ φάσµα επιλογών επικοινωνίας
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50