Φακελάκια αντιδραστηρίου: Αµινοξύ F σε σκόνη, 25 mL, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος: 2253869
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη µέσα σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του χαµηλού εύρους τιµών διοξειδίου του πυριτίου, µε τη µέθοδο Heteropoly Blue. Για δείγµα 25 mL.