Φακελάκια αντιδραστηρίου: Αµινοξύ F σε σκόνη, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος: 2254069
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη µέσα σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του πυριτίου, εύρος µετρήσεων 0,010-1,600 mg/L SiO2. Για δείγµα 10 mL.