Τεχνικές-Μελετητικές Εταιρείες


Το Engineering Design Tool βοηθά τις τεχνικές και μελετητικές εταιρείες για να σχεδιάζουν έργα ταχύτερα και με ασφάλεια. Πρόκειται για ένα εργαλείο βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων αναλυτικών οργάνων κατά τη φάση σχεδιασμού/ προδιαγραφών ενός έργου.

Διαθέσιμες εφαρμογές: Επεξεργασία λυμάτων, Παραγωγή Ενέργειας, Πόσιμο Νερό

Αποτέλεσμα: Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη μιας σύνοψης σχεδίου με προδιαγραφές και σχέδια για όλα τα όργανα, σε ένα φάκελο.

Δυνατότητες

  • Το Engineering Design Tool προσφέρει μια διαδικασία επισκόπησης, υποδεικνύοντας τις παραμέτρους και τα σημεία μέτρησης σε κάθε στάδιο επεξεργασίας/εφαρμογή.
  • Καθοδήγηση για την επιλογή του οργάνου μέτρησης σύμφωνα με την παράμετρο και την εφαρμογή.
  • Τα σχέδια περιλαμβάνουν μόνο τα στάδια επεξεργασίας και τις παραμέτρους που επιλέγετε.
  • Σας επιτρέπει να σχεδιάσετε ολόκληρο το αναλυτικό σύστημα με την επιλογή επισήμανσης κάθε οργάνου χρησιμοποιώντας ονόματα/ετικέτες δικού σας σχεδιασμού.
  • Σας βοηθά στο σχεδιασμό και στην κατάλληλη επιλογή ελεγκτή για όλα τα όργανα.

Πλεονεκτήματα

  • Προσβασιμότητα 24/7
  • Χωρίς χρέωση
  • Δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό: Αποθήκευση, επεξεργασία, αντιγραφή όλων των σχεδίων σας.