Προσαρµογέας µείωσης για το DRB200, από 20 σε 16 mm

Αρ. προϊόντος: HHA155
Διαθέσιμο

Αυτός ο προσαρµογέας µετατρέπει τις οπές φιαλιδίων διαµέτρου 20 mm σε διάµετρο 16 mm.