Κάλυµµα προστασίας από τη σκόνη για το φασµατοφωτόµετρο DR3900 RFID

Αρ. προϊόντος: LZV845
Διαθέσιμο

Ανταλλακτικό εξάρτηµα. Το κάλυµµα προστασίας από τη σκόνη περιλαµβάνεται µε την αγορά του DR3900.