Αντιδραστήριο DPD ολικού χλωρίου, φιαλίδιο επαναπλήρωσης του δοσοµετρητή Swiftest, 250 τεστ

Αρ. προϊόντος: 2105660
Διαθέσιμο

Φιαλίδιο δοσοµετρητή αντιδραστηρίων DPD για τον προσδιορισµό του ολικού χλωρίου, εύρος µέτρησης 0,02-2,00 mg/L Cl2.