Αντιδραστήρια Ολικού Χλωρίου, σε φακελάκια DPD, 5 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος: 1407699
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Για χρήση µε τα οπτικά κιτ µέτρησης Χλωρίου έως 3.5 mg/L Cl2. Για 5 mL δείγµα.