Αντιδραστήρια Ολικού Χλωρίου, φακελάκια DPD, 25 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος: 1406499
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Ολικού Χλωρίου LR 0.02-2.00 mg/L Cl2, HR 0.1-10.0 mg/L Cl2 και Βρωµίου, 0.05-4.50 mg/L Br2.