Αισθητήρας φωταύγειας/οπτικού διαλελυµένου οξυγόνου (DO) πεδίου Intellical LDO101, καλώδιο 10 µέτρων

Αρ. προϊόντος: LDO10110
Διαθέσιμο

Τεχνολογία LDO µε βάση τη φωταύγεια - χωρίς αντικατάσταση του ηλεκτρολύτη, χωρίς παρεµβολές από εναποθέσεις ή H2S

Το Intellical LDO101 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας φωταύγειας/οπτικού διαλελυµένου οξυγόνου (LDO). Αυτή η ανθεκτική έκδοση αισθητήρα DO είναι κατασκευασµένη µε σώµα από ανοξείδωτο χάλυβα που διασφαλίζει επαρκές βάρος στον αισθητήρα για εύκολο εξωτερικό χειρισµό. Το τµήµα ανίχνευσης προστατεύεται από ένα προστατευτικό κάλυµµα και η σύνδεση εξασφαλίζεται από ένα ανθεκτικό και ορατό κίτρινο καλώδιο στο οποίο µπορείτε να κουµπώσετε δείκτες βάθους (προαιρετικά εξαρτήµατα), καθιστώντας τα ανθεκτικά µοντέλα LDO101 ειδικά σχεδιασµένα για χρήση στο πεδίο. Η ανθεκτική έκδοση LDO101 διατίθεται µε καλώδιο 5, 10, 15 ή 30 µέτρων. Το LDO101 είναι εξοπλισµένο µε µια αυτόµατη µονάδα αισθητήρα πίεσης και έναν αισθητήρα θερµοκρασίας. Το καπάκι ανίχνευσης DO παρέχεται µε ένα iButton για την παρακολούθηση των ηµερών που είναι σε χρήση και την υπενθύµιση της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του στοιχείου καπακιού ανίχνευσης. Το ανθεκτικό LDO101 είναι ιδανικό για τη µέτρηση διαλελυµένου οξυγόνου σε κάθε τύπο εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ποτάµια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, δεξαµενές, λίµνες, θάλασσες, µονάδες υγρών αποβλήτων, πηγαία ύδατα, δεξαµενές πόσιµου νερού για σκοπούς διαδικασιών ποιότητας νερού, περιβαλλοντικών διαδικασιών και διαδικασιών επεξεργασίας.

  • Το Hach Intellical LDO είναι µια επαναστατική εξέλιξη στη µέτρηση του διαλελυµένου οξυγόνου, η οποία εξαλείφει τα πολυάριθµα ζητήµατα αξιοπιστίας και συντήρησης που υπάρχουν εγγενώς σε παλαιότερες τεχνολογίες µέτρησης DO.
  • Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να εκτελέσουν µε αξιοπιστία δοκιµές στις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης