Διάλυµα πλήρωσης, εσωτερικό, πολαρογραφικό DO, 30 mL

Αρ. προϊόντος: 2759123

Διάλυµα πλήρωσης για πολαρογραφικό αισθητήριο διαλυµένου οξυγόνου, χλωριούχο κάλιο/γλυκερίνη, φιάλη των 30 mL