Αντιδραστήρια Diphenylcarbazone σε φακελάκια, 100 τεµάχια

Αρ. προϊόντος: 83699
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Χλωριούχων, µέθοδος Mercuric Nitrate, 10-8000 mg/L Cl-. Για 100mL δείγµα,συσκ./ 100.