Αντιδραστήροια Cyanuric Acid 2, σκόνη σε φακελάκια, 50/συσκ.

Αρ. προϊόντος: 246066
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του κυανουρικού οξέος µε τη θολοσιµετρική µέθοδο µελαµίνης. Για δείγµα 25 mL.

Συνιστώμενα προϊόντα