Πρότυπο διάλυµα COD, 300 mg/L O₂ (NIST), 500 mL

Αρ. προϊόντος: 1218649
Διαθέσιμο

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.