Πρότυπο διάλυµα COD, 300 mg/L O₂ (NIST), 200 mL

Αρ. προϊόντος: 1218629
Διαθέσιμο

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.