Αντιδραστήρια Chemkey Σκληρότητας (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος: 8636400
Διαθέσιμο

Chemkey, Σκληρότητας χαµηλό εύρος µέτρησης 3 - 100 mg/L CaCO3. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000.