Αντιδραστήρια Chemkey ολικής Αλκαλικότητας υψηλό εύρος (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος: 8636100
Διαθέσιμο

Chemkey ολικής αλκαλικότητας, υψηλό εύρος µέτρησης 200 - 700 mg/L CaCO3. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000.