Αντιδραστήρια Chemkey ελεύθερης αµµωνίας και µονοχλωραµίνης (κουτί των 25 από το καθένα)

Αρ. προϊόντος: 9429600
Διαθέσιμο

Chemkey ελεύθερης αµµωνίας, 0,05 - 0,5 mg/L, και µονοχλωραµίνης, 0,04 - 4,00 mg/L Cl2. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000.