Αντιδραστήρια Chemkey ελεύθερου χλωρίου (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος: 9429000
Διαθέσιμο

Chemkey ελεύθερου χλωρίου, εύρος µέτρησης 0,04 - 4,6 mg/L Cl2. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000.