Αντιδραστήρια Chemkey ολικού χλωρίου (κουτί των 25)

Αρ. προϊόντος: 9429100
Διαθέσιμο

Chemkey ολικού χλωρίου, εύρος µέτρησης 0,04 - 10 mg/L Cl2. Για το φορητό αναλυτή παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000.