Λογισµικό εφαρµογής για ενζυµική ανάλυση τροφίµων

Αρ. προϊόντος: LZV943
Διαθέσιμο

The application software LZV937 is a compilation of enzymology tests
manufactured by R-Biopharm AG, Darmstadt that can be performed with the spectrophotometer DR6000 and carousel insert LZV902.99.00001. The methods can be modified for individual settings.

  • Methods are ready to go.
  • Keep control of time depending multiple measurements.
  • Get the final result immediately after the analysis.