Τεστ αµµωνίου µε φιαλίδια για το AP 3800 multi

Αρ. προϊόντος: APC304
Διαθέσιμο

Τεστ σε φιαλίδια Hach: Ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, µέγιστη ασφάλεια.

Συσκευασία χύδην.
Εύρος µέτρησης: 0,015-2,0 mg/L NH4-N
Εκ των προτέρων δοσοµετρηµένα αντιδραστήρια για µέγιστη ασφάλεια. Εύκολο στη χρήση για την φωτοµετρική αξιολόγηση, σε ένα πλήρως εξοπλισµένο κουτί. Επισήµως εγκεκριµένο για τις επιτρεπόµενες αποκλίσεις. Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των λιγότερων χηµικών.

  • Ακριβείς και αξιόπιστες τιµές µετρήσεων
  • Μέγιστη ασφάλεια για τους χρήστες, χάρη στο κλειστό σύστηµα και τις µικρές ποσότητες αντιδραστηρίων
  • Εύκολη δοσοµέτρηση αντιδραστηρίων χωρίς σφάλµατα
  • Ετικέτα µε γραµµικό κώδικα για αυτόµατη αναγνώριση στο φωτόµετρο
  • Διαχωρισµός µεταξύ των τεστ και του εύρους τιµών µέτρησης µέσω χρωµατικής κωδικοποίησης