Αντιδραστήρια Ammonia Salicylate PP

Αρ. προϊόντος: 2395366
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνη σε σφραγισµένη συσκευασία για τον προσδιορισµό Αζώτου Αµµωνιακών 0.01-0.50mg/L NH3-N. Για 25 mL δείγµα, συσκ.50.