Αντιδραστήριο Amino Acid F για την ανάλυση Πυριτικών

Αρ. προϊόντος: 2353103
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο Amino Acid F (2.9 L) για τον αναλυτή Πυριτικών, 5000 Silica Analyser
Το αντιδραστήριο Amino Acid F παρέχεται σε δύο µέρη για την διασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής: δοχείο 3lt διαλύµατος Amino Acid F και δοχείο µε σκόνη Amino Acid F . Η σκόνη πρέπει να προστεθεί στο διάλυµα αµέσως πρίν την εγκατάσταση του αναλυτή.