Αµπούλες AccuVac® αντιδραστηρίου νιτρωδών NitriVer® 3, συσκ. των 25

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αµπούλες AccuVac® αντιδραστηρίου νιτρωδών NitriVer® 3, συσκ. των 25
Αρ. προϊόντος: 2512025

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης

Οι αµπούλες ACCUVAC περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φιαλίδιο µέτρησης. Για προσδιορισµό του αζώτου, των νιτρωδών, µε τη µέθοδο της διαζώτωσης.

Συνιστώμενα προϊόντα