Αµπούλες Accuvac αντιδραστηρίου σιδήρου FerroVer, συσκ. των 25

Αρ. προϊόντος: 2507025
Διαθέσιμο

Οι αµπούλες Accuvac περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φιαλίδιο µέτρησης. Για τον προσδιορισµό του ολικού διαλυµένου σιδήρου, καθώς και των συµπλόκων ενώσεων σιδήρου, µε τη µέθοδο της 1,10 φαινανθρολίνης.