Έγχρωµο πρότυπο διάλυµα, 500 µονάδες Pt Co, 1 L

Αρ. προϊόντος: 141453
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Πρότυπο χρώµατος διάλυµα, 15 µονάδες Pt Co, 1 L
Για τον έλεγχο ακρίβειας στο προσδιορισµό χρώµατος. 500 µονάδες λευκοχρύσσου-κοβαλτίου . 1 lt φιάλη