Πρότυπο ελέγχου ποιότητας ανόργανων ουσιών εισρεόντων υγρών αποβλήτων, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2833149
Διαθέσιμο

Πρότυπο ελέγχου ποιότητας (ανόργανες ουσίες εισρεόντων υγρών αποβλήτων) για τις παραµέτρους: αµµωνία, νιτρικά, φωσφορικά, COD, θειικά και TOC.
Το πρότυπο διάλυµα περιέχει τις ακόλουθες συγκεντρώσεις:
Αµµωνία: 15 mg/L NH3-N
Νιτρικά: 10 mg/L NO3-N
COD: 500 mg/L O2
Φωσφορικά: 10 mg/L PO4
Θειικά: 400 mg/L SO4
TOC: 161 mg/L C