Κυψελίδα δείγµατος: 5 cm, ορθογώνια, γυάλινη, µε µήκος διαδροµής 50 mm

Αρ. προϊόντος: 2629250
Διαθέσιμο

Παρέχεται ως µία µονάδα µε πώµα.