Σετ αντιδραστηρίων θειούχων, εύρος µέτρησης 5-800 µg/L S²⁻

Αρ. προϊόντος: 2244500
Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισµό των σουλφιδίων µε τη µέθοδο του κυανού του µεθυλενίου (Χρωµατοµετρική). 100 τεστ

Συνιστώμενα προϊόντα