Πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος, 5,25 N, 100 mL

Αρ. προϊόντος: 244932
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Χρησιµοποιείται για την χώνευση δειγµάτων και την ρύθµιση του pH.