Πρότυπο διάλυµα φορµαζίνης για τη θολότητα, 4000 NTU, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 246149
Διαθέσιμο

Το πρότυπο διάλυµα για τη θολότητα µπορεί να αραιωθεί για να χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε θολόµετρο της Hach.