Εργαστηριακή κυψελίδα αγωγιµότητας 4 πόλων από γραφίτη Intellical CDC401, καλώδιο 3 µέτρων

Αρ. προϊόντος: CDC40103
Διαθέσιμο

Το Intellical CDC401 είναι µια ψηφιακή κυψελίδα αγωγιµότητας 4 πόλων από γραφίτη µε αισθητήρα θερµοκρασίας. Η τυπική έκδοση διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων και προορίζεται για εργαστηριακή χρήση. Το CDC401 είναι ιδανικό για τη µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, της αλατότητας, της ειδικής αντίστασης ή των ολικών διαλυµένων στερεών (TDS) σε υγρά απόβλητα, πόσιµο νερό και γενικές εφαρµογές ποιότητας νερού.

  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων αγωγιµότητας
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες αγωγιµότητας Intellical CDC401 ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες αγωγιµότητας Intellical CDC401 µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης