Σετ αντιδραστηρίων για δεσµευτές οξυγόνου, 3-450 µg/L DEHA

Αρ. προϊόντος: 2446600
Διαθέσιμο

Η µέθοδος διατίθεται για πληθώρα δεσµευτών οξυγόνου: Καρβοϋδραζίδη, DEHA, υδροκινόνη, ισο-ασκορβικό (ερυθορβικό) οξύ, µεθυλο-αιθυλο-κετοξίµη. Προσδιορίζονται επίσης οι τιµές για το δισθενή σίδηρο. 100 τεστ