Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για ένωση πορώδους διαφράγµατος/ακίδας, 250 mL

Αρ. προϊόντος: C20C380
Διαθέσιμο

Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για καθαρισµό πορώδους διαφράγµατος/ακίδας συνδυασµού pH/µετάλλου από ίζηµα/εναπόθεση/έµφραξη AgCl ή θειούχου.