Πιστοποιηµένο πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 25 µS/cm, NaCl 25, 250 mL

Αρ. προϊόντος: S51M013
Διαθέσιμο

Πιστοποιηµένα πρότυπα που παρέχουν πλήρη και διεθνώς αναγνωρισµένη ιχνηλασιµότητα!

Πιστοποιηµένο πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας* για την αναφορά της ακριβούς τιµής αγωγιµότητας µε σχετική εκτεταµένη αβεβαιότητα (k=2). Συσκευασία γυάλινης φιάλης. Αγωγιµότητα χλωριούχου νατρίου (NaCl) 25: 25,0 µS/cm ±5% (k=2) στους 25°C, φιάλη των 250 mL.
*Διαθέσιµο για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com: Μενού Υποστήριξη/Service, Πιστοποιητικό ανάλυσης µε χρήση του κωδικού αριθµού προϊόντος και του αριθµού παρτίδας.

  • Διαπιστευµένο εργαστήριο βαθµονόµησης
  • Πλήρως ιχνηλάσιµα πρότυπα
  • Απόλυτα αξιόπιστη συσκευασία
  • Ορθή εργαστηριακή πρακτική από την πρώτη κιόλας στιγµή και κάθε µέρα
  • Αποδεδειγµένη ιχνηλασιµότητα