Πρότυπο διάλυµα χλωρίου, 25-30 mg/L ως Cl₂, συσκ. των 20 - Αµπούλες PourRite των 2 mL (NIST)

Αρ. προϊόντος: 2630020
Διαθέσιμο

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.