Κυψελίδα δείγµατος, 20 mm, ορθογώνια, γυάλινη, 1 τµχ.

Αρ. προϊόντος: LZP331
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων