Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 1413 µS/cm, KCl, 500 mL

Αρ. προϊόντος: C20C270
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας για αναλύσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο

Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας. 1413 µS/cm ±1% στους 25°C, ως χλωριούχο κάλιο (KCl) (0,01 M). Φιάλη 500 mL.

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία