Πιστοποιηµένο πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας, 1015 µS/cm, 0,05% NaCl, 500 mL

Αρ. προϊόντος: S51M004
Διαθέσιμο

Πιστοποιηµένα πρότυπα που παρέχουν πλήρη και διεθνώς αναγνωρισµένη ιχνηλασιµότητα!

Πιστοποιηµένο πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας* για την αναφορά της ακριβούς τιµής αγωγιµότητας µε σχετική εκτεταµένη αβεβαιότητα (k=2). Εγγυηµένη διάρκεια ζωής χάρη στη συσκευασία αλουµινίου κορυφαίας ποιότητας. Αγωγιµότητα χλωριούχου νατρίου (NaCl) 0,05%: 1015 µS/cm ±0,5% (k=2) στους 25°C, φιάλη των 500 mL.

  • Απόλυτος έλεγχος της αλυσίδας ανιχνευσιµότητας και των υπολογισµένων αβεβαιοτήτων
  • Άµεση ιχνηλασιµότητα στα πρωτογενή πρότυπα και τη µέθοδο αναφοράς
  • Η ικανότητα και η ακεραιότητα ενός διεθνώς αναγνωρισµένου εργαστηρίου θα διαπιστευθεί για τη µέτρηση των υλικών αναφοράς αγωγιµότητας και pH
  • Ορθή εργαστηριακή πρακτική από την πρώτη κιόλας στιγµή και κάθε µέρα
  • Αποδεδειγµένη ιχνηλασιµότητα