Πρότυπο διάλυµα θειικών, 1000 mg/L ως SO4 (NIST), 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2175749
Διαθέσιμο

Πρότυπο µίας παραµέτρου για τη διασφάλιση ποιότητας της ανάλυσης.
Για ελέγχους ακρίβειας στους προσδιορισµούς θειικών