Πρότυπο διάλυµα χλωριόντων, 1000 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 18349
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Χλωριόντα, 1000 mg/L ±10 mg/L Cl- (NIST). Φιάλη των 500 mL

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία