Φακελάκια αντιδραστηρίου δισθενούς σιδήρου σε σκόνη, συσκ. των 100

Αρ. προϊόντος: 103769
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισµένες συσκευασίες για τον προσδιορισµό του σιδήρου στη δισθενή µορφή (Fe2+). συσκ. των 100.