Φακελάκια αντιδραστηρίου: Υπερθειικό κάλιο σε σκόνη, 100 τεµάχια

Αρ. προϊόντος: 245199
Διαθέσιμο

Για την ολική χώνευση φωσφορικών (θερµαινόµενη πλάκα)