Πρότυπο διάλυµα αµµωνίας, 100 mg/L, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2406549
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Αµµωνία, 100 mg/L ±2 mg/L NH3-N., φιάλη των 500 mL

  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία