Πρότυπο διάλυµα χλωριόντων, 100 mg/L, 1 L

Αρ. προϊόντος: 2370853
Διαθέσιμο

Πρότυπα διαλύµατα ιοντοεπιλεκτικού ηλεκτροδίου (ISE) για εργαστηριακές αναλύσεις

Πρότυπο διάλυµα ISE. Χλωριόντα, 100 mg/L ±1 mg/L Cl- (NIST). Φιάλη του 1 L

  • Πρότυπα υλικά αναφοράς ιχνηλάσιµα κατά NIST
  • Σχεδίαση για χρήση µε µια σειρά µετρητών Hach και λοιπούς µετρητές.
  • Αξιόπιστη συσκευασία