Χλώριο, ολικό, φακελάκια αντιδραστηρίων σε σκόνη, 100 ανά συσκευασία, 10 mL

Αρ. προϊόντος: 2105669
Διαθέσιμο

Αντιδραστήρια σε µορφή σκόνης σε σφραγισµένες συσκευασίες για προσδιορισµό του ολικού χλωρίου µε τη µέθοδο DPD. Για δείγµατα 10 mL